Om Ida Sköld

ida sköld

Ida, grundare av Skölds Djurgård.

Ida Sköld är utbildad behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens inom utvecklingsstörning och psykiatri, medverkar i Svenska Ridsportförbundets Handikappskommitté där hon även genomgått Handikappledarutbildning – nivå III. Ida är diplomerad hästskötare genom SV Ridsportsförbundet och har studerat ”Djurs medverkan i vård och socialt arbete” på Malmö Högskola.

Anpassad ridning beskriver i stort den inriktning vi ägnar oss åt på Skölds Djurgård. Det finns många begrepp runt detta som ibland kan vara generella och ibland specifika; ridterapi, handikappridning, hippoterapi, läkepedagogisk-, socialterapeutisk och socialpedagogisk ridning för att nämna några stycken. Hur man utformar det är beroende på terapeut/lärare, elev, kund och stall. För mig ligger magin i samspelet mellan människa och häst. Jag eftersträvar helheten; ridning, hantering, skötsel och miljö.

ida