Coaching med hjälp av hästar

 

 

 

Hästunderstödd coaching går ut på att i använder oss av hästar för att få syn på vilka val vi gör i mötet med vår omgivning. Hur vi genom medvetenhet i tanke och handling skapar mer närvaro och tydlighet i möten med andra.

Hästar skiljer sig från oss eftersom de alltid befinner sig i nuet och inte tar hänsyn till vem du är. En häst vet inte om att du är kommundirektör, sjukskriven eller känd från TV. De går enbart på ditt kroppsspråk. Det ger oss människor tillfälle att träna upp vår koppling mellan tanke och handling.

Våra färdigheter i ledarskap och relationer påverkas av kroppsspråk, självkännedom, nyfikenhet, förmågan att visa uppskattning och att beskriva vad som händer i oss. Med hjälp av hästunderstödd coaching över vi oss på det.

Här nedan finner du bilder från hästunderstödd coaching. Skölds Djurgård tar emot grupper där jag med hjälp av era önskemål och min erfarenhet formar dagen.

Ida är licensierad partner i Horse Power & Natural Leadership.

IMG_2165 IMG_2158 IMG_2164 IMG_2159 IMG_2167